Psykolog sedan 2000

Handledare i psykosocailt arbete sedan 2009

Driver www.halmstadpsykologmottagning.se

KontaktJohan Dybedahl
AdressFredriksvallsgatan 7
302 32 Halmstad
Telefon0734320616
Mobil0734320616
E-post johan.dybedahl@gmail.com
Hemsida www.halmstadpsykologmottagning.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Fredriksvallsgatan 7
305 32 Halmstad
Telefon: 0734320616
E-post: 0734320616
Län/kommun: Hallands län, Halmstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Göteborgs Universitet 1994-1999
(Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Schematerapi
 • Transaktionsanalys
 • Transpersonell psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Psykologisk profilering
 • Rättssäkerhet
 • Sexuella övergrepp
 • Vittneskonfrontationer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom