Jag har främst erfarenhet av arbete med vuxna och unga vuxna med problematik såsom nedstämdhet, ångestproblematik, stressrelaterad ohälsa, trauman och livskriser. Jag har även flera års erfarenhet av psykologiskt arbete inom psykiatrisk öppenvård. Jag har erfarenhet av både psykodynamisk terapi och KBT.
 
Som psykolog är jag empatisk, lyssnande, direkt och närvarande i nuet.  Du kan vända dig till mig om du befinner dig i en livskris (såsom vid separation eller förlust av närstående), lider av nedstämdhet eller ångestproblematik (exempelvis panikångest eller social fobi), har problem i relationer eller har behov av att bearbeta trauman. Du kan även vända dig till mig för hjälp med stress, utmattning och sömnproblem. Med fokus på upplevelser i nuet, såsom känslor och tankar, får du utrymme att observera, kartlägga och bearbeta händelser och mönster i din inre och yttre värld. Jag arbetar affektfokuserat och med mindfulness vilket innebär ett fokus på att öka förmågan att stå ut med känslor, reglera ångest och minska depressiva symtom. Genom terapi kan du få en ökad livskvalitet, förbättrade relationer, stärkt självförtroende och ett friare liv.

Jag bedriver privat terapiverksamhet i centrala Göteborg. Välkommen att kontakta mig.
info@psykologkerstin.se





KontaktKerstin Hedesström
AdressHaga Kyrkogata 24
411 23 Göteborg
Telefon0704857992
Mobil0704857992
E-post kerstin.hedesstrom@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Postgatan 4
411 13 Göteborg
Telefon: 0704857992
E-post: info@psykologkerstin.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Flytande
Utbildningar
KBT- utbildning vid Verksam Psykologi
Specialistutbildning med huvudfokus på KBT-metoden Unified Protocol. HT2017-VT2018 (Längd: 1 år)
Psykoloprogrammet Göteborgs Universitet
2002-2007 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom