Kristina Mattfolk är utbildad vid Umeå Universitet med examen 2007. Har arbetat med kronisk smärta, Föräldra och barnhälsovård, Habilitering, vuxna och barn. Senaste åren arbetat som utredande psykolog på BUP i Sundsvall. Sedan 2018verksam inom företaget Psykolog Kristina Mattfolk AB, psykoterapi vuxna. 

KontaktKristina Mattfolk
AdressSofiavägen 6
856 43 Sundsvall
Telefon070 222 4151
Mobil070 222 4151
E-post psykologkristinamattfolk@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologprogrammet
Umeå Universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Familj/Par
  • Familjestöd, samtal.
 • Adoption
  • Stöd under och efter adoptionsprocess.
 • Kris/Katastrof
  • TRAUMA: NET (Narrativ Exposure Therapy) behandling för PTSD.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kroppsterapi
  • Yoga, Satyananda.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Korttidsterapi för ungdom/vuxen.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
  • Depression. Ångest. GAD (Generaliserat ångest syndrom)
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
  • UMS - Utmattningssyndrom, psykosomatik kring utmattning, sömnstörning eller andra stressrelaterade bekymmer. Pacing, kartläggning av stressbeteende.
 • Trauman
  • NET (Narrative Exposure Therapy)
 • Ångestsyndrom