Jag jobbar för att stärka människan och relationen mellan människor. 
Jag vill bidra till att människor får må bra och känna sig tillfreds med sina liv och relationer, både privat och i arbetet. Att uppleva samklang i den egna tillvaron och med varandra ser jag som grunden för hälsa och livskvalitet.  Jag har mer än 20 års erfarenhet som psykolog och driver egen psykologmottagning i Hudiksvall sedan 2016.  
Enskild samtalskontakt
 Jag erbjuder bedömning och behandling av psykisk ohälsa, t ex stressproblematik, nedstämdhet, depression, oro, ångest, sömnsvårigheter och trauma. Jag hjälper dig utifrån dina behov - att ta dig igenom en kris eller svår livsperiod, att minska och hantera stress, att stärka självkänslan eller att reda ut relationsproblem. Ibland kan samtal handla om hur du vill leva ditt liv och att hitta vägar till att genomföra vissa förändringar, t ex när det gäller hälsa och livsstil. Vi riktar in oss på det som är viktigt för dig. 
Parsamtal 
Många väljer att komma tillsammans med sin livspartner. Att gå i parsamtal är att lyfta upp relationen på dagordningen och rikta strålkastaren på den gemensamma tillvaron. Fokus kan vara att stärka "vi-et", förbättra kommunikationen, hantera olikheter och öka förståelsen för varandra. Syftet med parsamtal kan också vara att utveckla relationen i en viss riktning.
Företag
Exempel på företagstjänster är chefshandledning, personalstöd, rehabilitering och individutveckling. Jag arbetar också med team- och samarbetsutveckling, t ex för två delägare, chef-medarbetare eller två eller flera kollegor som arbetar i ett team. 
Jag erbjuder även föreläsningar inom olika områden, t ex livsstilsförändring, stresshantering och att förebygga psykosocial ohälsa.

KontaktPaula Jonsson
AdressLångede 146
824 73 Delsbo
Telefon070-2078391
Mobil070-2078391
E-post info@psykologpaula.se
Hemsida www.psykologpaula.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Stationsgatan 1 A
824 43 Hudiksvall
Telefon: 070-2078391
E-post: info@psykologpaula.se
Län/kommun: Gävleborgs län, Hudiksvall, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR del 1 och 2
Påbyggnadsutbildning i KBT
(Längd: 1 år)
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Stress- och utmattningsproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet, depression, oro, ångest.
 • Arbetsmiljöarbete
  • Stresshantering. Förebygga psykosocial ohälsa på arbetsplatsen.
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom