Jag är fil. dr i psykologi, leg. psykolog samt specialist i pedagogisk psykologi. Min yrkesbakgrund är som förskole- och skolpsykolog. När jag inte undervisar på psykologprogrammet i Lund ägnar jag mig åt handledning och forskning. Jag är även 2e vice ordförande i Sveriges Psykologförbund.


Mina huvudsakliga intressen rör barns sociala kompetens, faktorer som påverkar inkludering och tillhörighet i förskolan och skolan, utveckling och utvärdering av verksamheter samt skolutveckling utifrån ett systemteoretiskt tänkande.Jag har ett långvarigt personligt och professionellt intresse för utbildningsfrågor och min bok Psykolog i skolan används som kurslitteratur vid flera av psykologprogrammen i Sverige.

KontaktElinor Schad
AdressPrästv 7
247 45 Torna Hällestad
Mobil070-9650400
E-post elinor.schad@gmail.com
Hemsida https://elinorschad.wordpress.com
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Pedagogisk psykologi
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Handledning
 • Utvecklingsbedömningar
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Särskola
 • Utredningar