KontaktKristina Mähler
AdressJohan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
Mobil076-347 21 39
E-post psykologmahler@gmail.com
Hemsida https://psykologmahler.kaddio.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Johan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
Telefon: 076-347 21 39
E-post: psykologmahler@gmail.com
Län/kommun: Skåne län, Trelleborg, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Jag erbjuder företagshälsovårdande insatser i form av psykologisk konsultation, stöd, utbildning och behandling till chefer och personal. Insatser kan t.ex. vara kris- och stödsamtal individuellt eller i grupp. Utbildningar kring psykisk hälsa och självomhändertagande. Stöd till anställda som drabbats uppsägningar, arbetsrelaterad mobbning, psykisk ohälsa, svåra livskriser eller andra faktorer som påverkar arbetsförmågan. Jag erbjuder även stöd till personal som ska komma tillbaka i arbete/arbetsträning efter längre sjukskrivning.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och ungdomshabiliteringen. Erbjuder psykoterapi för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik, föräldrastödjande samtal och psykologiska basutredningar för eventuell vidare utredning av neuropsykiatrisk problematik .
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kris
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
  • Har även kompentens och erfarenhet av neuropsykiatriska bedömningar. Utbildad i ADI-R och ADOS
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
  • Psykologisk basutredningar för att klargöra styrkor och hinder i den kognitiva förmågan.
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
  • Krissamtal i samband med svåra livskriser såsom t.ex. sorg, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom mm.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Utbildad inom psykodynamisk och Interpersonell terapi, men arbetar eklektiskt och använder även metoder inom KBT.
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Jag har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar och kunskap om hur olika funktionshinder kan påverka i vardagslivet och i relation till omgivningen.
 • Fobier
  • Vid fobier arbetar jag helt KBT-inriktat.
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom