Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har arbetat inom vuxenpsykiatri och primärvård sedan 1995. Min huvudsakliga inriktning är psykodynamisk men jag har även en "Steg 1" i KBT och en grundläggande utbildning i mentaliseringsbaserad psykoterapi.
Jag har nästan uteslutande arbetat med vuxna, ungefär halva tiden inom psykiatrin och halva tiden på vårdcentral.
KontaktMargareta Edwards
AdressMörkegatan 3D
541 30 Skövde
Telefon073 6186170
Mobil073 6186170
E-post margedwa@hotmail.com
Hemsida http://www.margaretaedwards.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Petter Heléns gata 2
541 30 Skövde
Telefon: 073 6186170
E-post: margedwa@hotmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Skövde, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Uppsala Universitet, psykodynamisk inriktning (Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning
Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU) (Längd: 3 år)
Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT
Uppdragsutbildning motsvarande "Steg 1" (Längd: 2 år)
Mentaliseringsbaserad terapi
Karolinska Institutet (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom