Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och en fullkomlig övertygelse om Människans inneboende styrka och kraft. Namnet på mitt företag är Phanô vilket betyder "den som kommer att skina, den som kommer att framträda".

Med full respekt för allt Du bär med dig  hittar vi tillsammans strategier för att bearbeta och hantera nuvarande situation samt skapa en plan och väg vidare. Mitt mål är att påvisa möjligheter, att Du skall få tillgång till dina styrkor och resurser, möta dig själv där du är samt erhålla strategier att hantera och komma vidare. I vårt gemensamma arbete har jag ett integrativt förhållnings- och arbetssätt, vilket innebär att jag anpassar psykologiska metoder och verktyg efter Dina behov.

Jag har under mina 30 år som psykolog arbetat länge med kris och trauma, ångest, utmattning, stresshantering samt Existentiella och Andliga frågor.  Jag arbetar med kliniskt Hypnos, Mental träning, EFT, Coaching och Jagstärkande motiverande samtal, samt även med ACT och andra kognitiva metoder.

Sexuell hälsa och sexualitet är en stor del av livet på olika sätt för oss människor. Något som genomsyrar och finns/kan finnas i olika delar och perspektiv i livet.  Du/ni kan komma till mig med frågor, tankar och känslor samt problematik gällande sexualitet och sexuell hälsa, så ser vi hur du/ni kan komma vidare i detta. 

Jag arbetar även med Psykadelisk integration, dvs integration av psykadeliska upplevelser. Vilket innebär att reflektera kring, bearbeta och integrera upplevelser, tankar, känslor som uppkommit vid intag av psykadeliska substanser.

Till mig är du välkommen som individ, i par -  som vuxen och som ungdom.

Välkommen att kontakta mig! Enklast är att skicka ett mail till asa.toira@gmail.com.

KontaktÅsa Toyra
AdressÖvre Slottsgatan 18
753 12 Uppsala
Mobil0766444576
E-post asatoira@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Övre Slottsgatan 18
753 12 Uppsala
E-post: asatoira@gmail.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Klinisk Sexologi
Marie Cederschiöld högskola 2023
Psykadelisk terapi och integration
EFT- emotionellt fokuserad terapi
Motiverande samtal, Karolinska Institutet
Chefscoaching
Klart Ledarskap
Specialistutbildningen, Arbetsliv och Organisation
2017 - pågående
Psykotraumatologi, Uppsala Universitet
Cert. Hypnosterapeut, CHP Centrum för hypnos och psykoterapi
2002-2005 (Längd: 3 år)
Psykologlinjen, Lunds Universitet
1987-1993 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktÅsa Toira
AdressNärtunavägen 614
762 95 Rimbo
Mobil0766444576
E-post asa.toira@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog