Jag arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och en fullkomlig övertygelse om Människans inneboende styrka och kraft. Namnet på mitt företag är Phanô vilket är  klassisk grekiska och betyder "den som kommer att skina, den som kommer att framträda".
Med full respekt för allt Du bär med dig  hittar vi tillsammans strategier för att bearbeta och hantera nuvarande situation samt skapa en plan vidare. Mitt mål är att påvisa möjligheter, att Du skall få tillgång till dina styrkor och resurser samt erhålla strategier att hantera och komma vidare. I vårt gemensamma arbete har jag ett integrativt förhållnings- och arbetssätt, vilket innebär att jag anpassar psykologiska metoder och verktyg efter Dina behov.
Jag har under mina 25 år som psykolog arbetat länge med Kris och trauma, Ångest och Stresshantering, Hypnos, Mental träning, Coaching och Jagstärkande motiverande samtal. Jag arbetar med individer och par, ungdomar och vuxna.

Välkommen att kontakta mig.

KontaktÅsa Toyra
AdressÖvre Slottsgatan 18
753 12 Uppsala
Mobil0766444576
E-post asatoira@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Övre Slottsgatan 18
753 12 Uppsala
E-post: asatoira@gmail.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Motiverande samtal, Karolinska Institutet
Chefscoaching
Klart Ledarskap
Specialistutbildningen, Arbetsliv och Organisation
2017 - pågående
Psykotraumatologi, Uppsala Universitet
Cert. Hypnosterapeut, CHP Centrum för hypnos och psykoterapi
2002-2005 (Längd: 3 år)
Psykologlinjen, Lunds Universitet
1987-1993 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom