Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Utbildad i både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi och med mångårig erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatrin. Jag erbjuder psykoterapi, krisstöd och konsultationer för vuxna och unga vuxna.

Ingen metod passar alla och det är viktigt att kunna anpassa behandlingen utifrån de behov du som söker hjälp har. Min utgångspunkt är därför integrativ. Ett arbetssätt som förenar olika teoretiska skolors utgångspunkter på ett flexibelt och pragmatiskt sätt. Men alltid med en evidensbaserad grund.

KontaktHelle Backman
AdressStrandvägen 63 B
115 23 Stockholm
Mobil0709-843 897
E-post kontakt@br-psykoterapi.se
Hemsida www.br-psykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Chapmansgatan 5
112 36 Stockholm
Telefon: 9843897
E-post: kontakt@br-psykoterapi.se
Län/kommun: Stockholms län
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologlinjen
Stockholms Universitet; Psykodynamisk inriktning (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet
Karolinska Institutet; Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom