Psykolog Martina Datavs AB drivs av mig, Martina Datavs Johansson. Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare med Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag har arbetat med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för såväl barn som vuxna i klinisk verksamhet sedan 2001. Jag har också arbetat med Dialektisk beteendeterapi (DBT) för vuxna 2003-2017. Som psykolog har jag huvudsakligen arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, men även med barn och ungdomar inom habilitering, barn-och ungdomspsykiatri samt primärvård. Jag har också arbetat med så väl vuxna som barn vid privat psykoterapimottagning.

På min psykologmottagning i Borås tar jag emot barn, ungdomar och vuxna för KBT, råd och stöd. Jag träffar främst barn, ungdomar och vuxna med ångestproblematik samt ungdomar och vuxna med nedstämdhet/depression.

Psykolog Martina Datavs AB erbjuder handledning och utbildning inom KBT, DBT och närliggande områden. Jag har erfarenhet av att handleda i DBT inom såväl barn- som vuxenpsykiatri, i öppen-, och slutenvård, samt på statligt ungdomshem. Jag har erfarenhet av att handleda i KBT inom psykiatrisk öppenvård, Barn- och ungdomsspsykiatri samt Ungdomsmottagning. Jag har även handlett samt studenter på psykologprogrammet i KBT. Har också handlett personal inom kommunpsykiatrin i bemötande utifrån DBT-grund.
Jag har erfarenhet av undervisning genom att jag under två år hade en deltidsanställning vid Göteborgs universitet och undervisade psykologstudenter, samt att jag undervisat/utbildat personal inom psykiatrisk slutenvård och öppenvård samt kommunpsykiatri och statlig verksamhet. Mina specialämnen är bl a, självskadeproblematik, depression, borderlinepersonlighetssyndrom, DBT, inlärningsteori, validering och mindfulness.
Mer information hittar du på min hemsida: https://psykologmartinadatavsab.com

KontaktMartina Datavs Johansson
Mobil0760275145
E-post info@plgmartinadatavsab.com
Hemsida https://psykologmartinadatavsab.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Yxhammarsgatan 8-10
503 31 Borås
Telefon: 076-0275145
E-post: info@psykologmartinadatavsab.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Borås, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom