Psykolog Martina Datavs AB drivs av mig, Martina Datavs Johansson. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag har arbetat med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för såväl barn som vuxna i klinisk verksamhet sedan 2001. Jag har också arbetat med Dialektisk beteendeterapi (DBT) för vuxna 2003-2017. Som psykolog har jag huvudsakligen arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, men även med barn och ungdomar inom habilitering, barn-och ungdomspsykiatri samt primärvård. 
From jan 2020 har jag psykoterapimottagning i Borås, där jag erbjuder KBT för barn (från 6 år), ungdomar och vuxna, samt föräldrastöd. Till mottagningen kan man söka för ångestproblematik (alla åldrar), men även utagerandeproblematik (barn) och nedstämdhet (vuxna). För barn och yngre tonåringar behöver föräldrar vara aktiva i behandlingen. Tidsbokning per telefon: 076-0275145. 
Psykolog Martina Datavs AB erbjuder även handledning och utbildning inom KBT och DBT. Mer information hittar du på min hemsida: https://psykologmartinadatavsab.com

KontaktMartina Datavs Johansson
Mobil0760275145
E-post info@plgmartinadatavsab.com
Hemsida https://psykologmartinadatavsab.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Trandögatan 3
504 33 Borås
Telefon: 076-0275145
E-post: info@plgmartinadatavsab.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Borås, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Barnterapi
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Trauman
 • Ångestsyndrom