Adress Göteborg
E-post martinaheselius.psykoterapi@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
  • English
  • Greek, Modern (1453-)
Utbildningar
Kandidatexamen i psykologi
(Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi