Om mig som psykolog och mina metoder

Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med människor i förändring i 25 år. Började min bana som personalvetare och utbildade mig så småningom till psykolog.  Har arbetat 10 år som psykolog med behandling, inom primärvård, på företagshälsovård och inom förskola och skola. Jag valde att utbilda mig till psykolog för att hjälpa till att göra en skillnad både för individer men också på grupp och organisationsnivå. Jag arbetar gärna både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Som behandlare använder jag använder mig av effektiva psykoterapeutiska metoder utifrån KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and comittment Therapy) och medveten närvaro (mindfulness) för att ge mina klienter en bättre självförståelse och uppmuntra dem till att skapa nya attityder och känslor kring sin livssituation. Jag vill gärna bidra till att människor hittar sin väg i livet och hittar meningsfullhet och livsglädje.​Jag har stor erfarenhet och intresse av att arbeta med med stress och utmattningssyndrom både på individ men också på gruppnivå.

Inom arbetslivets psykologi arbetar jag med chefshandledning och stöd i arbetsmiljöarbete genom arbetsmiljökartläggning och grupputveckling.

Inom skolpsykologi arbetar jag med förekommande uppgifter som förskole- och skolpsykolog som handledning till rektor och personal, utredningar, grupputveckling och utbildningar kring olika ämnen och teman.

​​Mina klienter och samarbetspartners beskriver mig som lugn, klok, kreativ och empatisk. 

KontaktJenny Stålhammar
Adress244 65 70
Telefon4734613
Mobil0704734613
E-post Info@jspsykologmottagning.com
Hemsida www.jspsykologmottagning.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
SPÅNGATAN 20A
Malmö
E-post: Info@jspsykologmottagning.com
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Förskola/Skola
  • Psykoterapi