Som legitimerad psykolog och psykoterapeut med 14 års erfarenhet av arbete inom den psykiatriska öppenvården har jag professionella kunskaper och möjlighet att anpassa mitt arbetssätt till dina behov. Jag har lång terapeutisk erfarenhet av depressioner, ångest, kriser, trauma, självskada och svårare problem med känslor, identitet och relationer (så kallade personlighetssyndrom). De metoder jag arbetar utifrån är mentaliseringsbaserad terapi (MBT). relationell psykodynamisk terapi (PDT/BRT) och interpersonell terapi (IPT).
Jag arbetar vid Södermalms psykoterapimottagning som ligger centralt vid Södra Station. Du kan komma till mig genom att söka terapi direkt eller via primärvården och det privata företaget Mind Sthlm som förmedlar patienter till mig.
Mitt arbete innefattar även terapi med tonåringar, ungdomar och unga vuxna och då kan en familjekontakt vara en viktig del av behandlingen. Jag har lång erfarenhet av gruppterapi och kan komma att sätta samman terapigrupper om det finns efterfrågan. Du kan läsa mer om de olika terapimetoder jag är utbildad inom på hemsidan. Jag arbetar även med handledning och utbildning. Jag har regelbunden handledning och som legitimerad granskas mitt arbete av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). En av mina ledstjärnor är jämlikhet och vikten av att ömsesidigt komma överens om hur vi använder samtalen.

KontaktJoakim Löf
AdressTorsten Alms Gata 33
126 51 HÄGERSTEN
Telefon076-2345237
Mobil076-2345237
E-post kontakt@joakimlofpsykoterapi.se
Hemsida http://www.joakimlofpsykoterapi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Södermalms psykoterapimottagning, Lehusens gränd 2, NB
118 65 STOCKHOLM
Telefon: 076-2345237
E-post: kontakt@joakimlofpsykoterapi.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Interpersonell terapi, nivå B.
Mentaliseringsbaserad terapi: teori och praktik, Karolinska Institutet, Stockholm
Mentalization-based Treatment for Eating Disorders, Anna Freud Centre, University College London
Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning
Mentalization-based training, advanced course, Anna Freud Centre, University College London
Mentalization-based training, basic course, Anna Freud Centre, University College London

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Företagshälsovård, stress och kris.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Barn/Ungdom
  • Mentaliseringsbaserad terapi för tonåringar med självskada, nedstämdhet och ätstörningar, psykodynamisk relationell terapi för relationssvårigheter, kriser m.m. för tonåringar samt interpersonell terapi vid tonårsdepressioner.
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
  • Familjesamtal vid behandling för tonåringar för olika problem.
 • Familjeterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Existentiella perspektiv inom ramen för psykodynamisk relationell terapi.
 • Familjeterapi
  • Familjearbete vid tonårsbehandling.
 • Gruppterapi
  • Mentaliseringsbaserad terapi grupp för personlighetssyndrom och andra psykiska problem och psykodynamisk relationell terapi i grupp vid olika psykiska problem.
 • Kristerapi
  • Korta kontakter för snabb hjälp vid psykisk ohälsa t.ex. via primärvården.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Mentaliseringsbaserad terapi, psykodynamisk relationell terapi och interpersonell terapi.
 • Psykoterapihandledning
  • Handleder team och individual- och gruppterapeuter i Mentaliserinsbaserad terapi samt att arbeta mentaliseringsinriktat i psykodynamiska terapier.
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Har arbetat 14 år inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, samt inom specialiserad mottagning för unga 16-20 år.
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Personlighetsstörningar
  • Lång erfarenhet av terapier vid borderline / emotionellt instabilt personlighetssyndrom samt andra personlighetssyndrom.
 • Psykiska störningar
  • Lång erfarenhet av behandling vid depressioner, kriser m.m.
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
  • Krisreaktioner och depressioner som följd av somatisk ohälsa.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Utmattningssyndrom och annan stressrelaterad problematik.
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
  • Krisreaktioner och depressioner som följd av åldrande.
 • Ångestsyndrom