KontaktRebecka Björklund
Adress Stockholm
Mobil0705228745
E-post rebecka.bjorklund@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
BRIS
(Längd: < 0.5 år)
ADOS
Psykologprogrammet
Umeå universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Kris
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • Motsvarande steg 1 i KBT och steg 1 i PDT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom
Psykologisk behandling (i huvudsak KBT) och konsultation till barn, ungdomar och vuxna. Behandling sker digitalt eller i lokaler i närheten av St Eriksplan.
KontaktRebecka Björklund
AdressPontonjärgatan 18
112 37 Stockholm
Telefon08-519 70 533
Mobil0705228745
E-post rebecka@pambu.com
Hemsida http://rebeckabjorklund.se/
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
  Ej hemspråk
Utbildning
Psykologprogrammet Umeå Universitet
Inkluderar steg 1 i KBT och steg 1 i PDT (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Psykologisk behandling (främst KBT). Neuropsykiatriska utredningar (ADHD/Autism). Samtalsbehandling med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation.
 • ADHD
  • Utredning av AD(H)D inom Barn- och Ungdomspsykiatrin och Första Linjen (barn och ungdom). Samtalsbehandling med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Föräldrastöd till föräldrar med barn som haft en misstänkt eller diagnostiserad neuropsykiatrisk problematik. Psykologisk behandling med vuxna med misstänkt eller diagnostiserad AD(H)D. Bedömning av vuxna med misstänkt AD(H)D.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Genomfört autismutredningar inom Barn- och Ungdomspsykiatrin samt i viss utsträckning inom Första Linjen (barn och ungdom). Samtalsbehandling med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Föräldrastöd åt föräldrar med barn med misstänkt eller diagnostiserad neuropsykiatrisk problematik.
 • Övergrepp
  • Psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna med erfarenhet av övergrepp.
 • Familj/Par
  • Erfarenhet av familjebehandling inom Barn- och Ungdomspsykiatri samt på uppdrag åt Socialtjänst.
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
  • Steg 1 i KBT samt steg 1 i PDT.
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Arbete med vuxna inom primärvården. Stödsamtal och KBT-behandlingar. Även psykodynamisk behandling i viss utsträckning. Bedömning och konsultation av psykiska/psykiatriska symtom. Behandling för patienter som väntat på bedömning, utredning och/eller behandling inom psykiatrin.
 • Fobier
  • Social fobi (barn, ungdomar och vuxna). Emetofobi/kräkfobi (barn/ungdomar). Sprutfobi. Klaustrofrobi.
 • Invandrare/Flykting
  • Stödsamtal och psykologisk behandling åt ensamkommande flyktingbarn. Arbete med vuxna med traumatiska erfarenheter från krig och förföljelse.
 • Psykosomatik
  • Arbete med barn, ungdomar och vuxna som i första hand sökt vård för somatiska besvär som efterhand bäst visat sig behandlas med psykosociala interventioner.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Psykologisk behandling med vuxna vilka diagnostiserat utmattningsdepression och andra stressrelaterade åkommor.
 • Trauman
  • Har under handledning bedrivit traumabehandling. Stödbehandling av barn, ungdomar och vuxna i väntan på specialiserad behandling för trauma.
 • Ångestsyndrom
  • Ångestbehandling (KBT) för barn, ungdomar och vuxna.