Jag har arbetat som psykolog inom flera fält. Bland annat psykosvård, privat KBT-mottagning, neuropsykiatrisk problematik samt på Järva mansmottagning kopplat till hbtq-frågeställningar. Jag är glad över denna bredd som ger mig kliniska insikter med klienter, deras anhöriga samt inom par- och gruppbehandlingar.

Vanligen arbetar jag med stress, ångest, sömn och nedstämdhetsproblematik. Jag arbetar också med ACT-interventioner i grupp med tydligt fokus på medveten närvaro och självomhändertagande tekniker. Jag arbetar som kvalificerad rökavvänjare. Jag tar emot arbetsgrupper för handledning.


Ring 08-7704088 för att boka tid för ett första samtal. Mottagningen ligger centralt i vackra Gröndal i närheten av Liljeholmen och Södermalm.


KontaktThomas Andersson
AdressGröndalsvägen 38
117 66 Stockholm
Telefon076-8881086
E-post info@kbtgröndal.se
Hemsida www.kbtgröndal.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Gröndalsvägen 38
117 66 Stockholm
Telefon: 08-7704088
E-post: info@kbtgröndal.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Utbildningar
Compassionfokuserad terapi
2016 2 dagars kurs med Sofia Viotti
IBCT Intergrative behaviour couple therapy
2016 dagars kurs
Kvalificerad tobaksavvänjare
2015-2016 Rök och snusavvänjning via Karolinska institutet
LAVA grundkurs sexualupplysning
2013
Neuropsykiatrisk grundkurs
2012-2013 Under PTP:n gick Thomas en tilläggskurs i utredningsförfarande med Kristin Jonsson.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Psykosomatik
 • Rökavvänjning
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom