Jag är legitimerad psykolog utbildad vid Uppsala Universitet. Min grundinriktning är psykodynamisk men jag har också kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har bred erfarenhet då jag har arbetat som psykolog i 15 år inom skola, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. På min privata mottagning erbjuder jag psykoterapi för vuxna och ungdomar (från 16 år). Jag arbetar med bland annat oro/ångest, depression, kriser, problem i nära relationer, stresshantering, utmattning och bristande självförtroende. 

Jag gör även olika typer av utredningar av barn, ungdomar och vuxna.

Se gärna min hemsida www.psykologbjerneld.se
Välkommen att ta kontakt!

KontaktKajsa Bjerneld
AdressRundelsgränd 2A
753 12 Uppsala
Telefon070-666 27 40
Mobil070-666 27 40
E-post psykologbjerneld@gmail.com
Hemsida https://psykologbjerneld.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Rundelsgränd 2A
753 12 Uppsala
Telefon: 070-666 27 40
E-post: psykologbjerneld@gmail.com
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologutbildning
Uppsala Universitet, 5 år
KBT för psykologer med psykodynamisk grund
Grundläggande KBT utbildning, 1 år

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Neuropsykologi
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom