Träffa en legitimerad psykolog via Mindlers app. Besöken är subventionerade av landstinget och vi garanterar en tid inom 24 timmar. Ingen remiss krävs. Patientavgift 100 kr. Avgiften är frikortsgrundande och frikort gäller.

KontaktRickard Färdig
AdressWallingatan 37
111 24 Stockholm
E-post info@mindler.se
Hemsida https://www.mindler.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • Arabic
 • Australian
 • Creoles and pidgins, English-based (Other)
 • Croatian
 • Danish
 • English
 • English, Middle (1100-1500)
 • English, Old (ca.450-1100)
 • Finnish
 • French
 • German
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom