Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut inom både individualterapi och familjeterapi/parterapi. Jag har även handledar och lärarutbildning i psykoterapi. Har även fördjupat mig i KBT, MI ( motiverande intervju och affektfokuserad terapi ( APT)

Jag har lång erfarenhet av parterapi och individuell behandling av stress, psykisk utmattning, ångest, nedstämdhet, kriser och självkänsloproblematik. 
Jag har sedan tidigare gedigen erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, beroendevård, psykoterapihandledning och neuropsykiatriska utredningar.

Jag har min mottagning centralt i Göteborg

Varmt välkomna att boka en session, även online


KontaktKjell Carlström
AdressSpaldingsgatan 13
412 59 Göteborg
Mobil0730265501
E-post kjell.carlstrom@telia.com
Hemsida www.gotapsykologkompetens.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
C/o Witt, St. Pauligatan 5, 1 trp
416 60 0730265501
Telefon: 0730265501
E-post: kjell.carlstrom@telia.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Affektfokuserad terapi
<0,5 år
MI utbildning
1 år (Längd: 1 år)
KBT utbildning
1 år (Längd: 1 år)
Handledar och lärarutbildning i psykoterapi
2 år (Längd: 2 år)
Leg. Familjeterapeututbildning
3 år (Längd: 3 år)
Leg. Psykoterapeututbildning
2 år (Längd: 3 år)
Psykologutbildning, Göteborgs Universitet
5 år (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman