Audentia Psykologi erbjuder psykoterapeutiskt arbete, psykologisk behandling, neuropsykologisk-, arbetspsykologisk och personlighetsutredning gällande unga vuxna och vuxna.  Audentia tar emot dig som önskar psykoterapi för personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra eller en ohållbar livssituation. Behandling erbjuds avseende till exempel kris, separation, stress och utmattning, trauma, ätstörningar, utsatthet eller förövarproblematik. 
Lång erfarenhet av utredning & bedömning, psykoterapi & psykologisk behandling finns. Även handledning, chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning arbetar Audentia med enskilda eller grupper för metod-, process- eller ärendehandledning. Arbete bedrivs enligt flera metoder, är i grunden psykodynamiskt skolad. Ta gärna mailkontakt: susanne@audentia.se vid frågor. Företaget är baserat i södra Sverige men utför uppdrag i hela landet. För psykoterapi finns mottagning i Simrishman, online och per telefons. Audentia är HBTQ och normkritiskt medveten.

KontaktSusanne Durehed
AdressYstadvägen 92
276 55 Hammehög
E-post susanne@audentia.se
Hemsida https://audentia.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Prästgatan 8
272 31 Simrishamn
E-post: susanne@audentia.se
Län/kommun: Skåne län, Simrishamn, Sweden
Skype
E-post: susanne@audentia.se
Län/kommun: På distans (hela landet)
Södra Larmgatan
Göteborg
E-post: susanne@audentia.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning socialt arbete
45hp 3 terminer (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet
90hp (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
I tillägg till psykologprogrammet har ett antal kurser och vidareutbildningar genomförts. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Genomför även arbetspsykologisk utredning (APU)
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Kris
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Psykologisk profilering
 • Rättssäkerhet
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman