Audentia Psykologi erbjuder psykoterapeutiskt arbete, psykologisk behandling, utredning och bedömning gällande unga vuxna och vuxna. Samlad erfarenhet rör främst utredning & bedömning, psykoterapi & psykologisk behandling. Kliniskt arbete men även handledning, chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning arbetar Audentia med enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning. Arbete bedrivs enligt flera metoder även om skolning i grunden är psykodynamisk. Audentia tar emot dig som önskar psykoterapi för personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra. Det kan också röra sig om svårigheter utifrån ett anhörigperspektiv. Behandling erbjuds avseende till exempel kris, trauma, utsatthet eller förövarproblematik. Ta gärna mailkontakt vid frågor. Företaget är baserat i södra Sverige men utför uppdrag i hela landet. För psykoterapi finns mottagning i Göteborg, på Österlen samt online. Audentia är HBTQ och normkritiskt medveten.

KontaktSusanne Durehed
E-post susannedurehed@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Sweden
Skype
E-post: susannedurehed@gmail.com
Län/kommun: På distans (hela landet)
E-post: susannedurehed@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands länSweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning socialt arbete
45hp 3 terminer (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet
90hp (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
I tillägg till psykologprogrammet har ett antal kurser och vidareutbildningar genomförts. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Polispsykologi
 • Psykologisk profilering
 • Rättssäkerhet
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman