Audentia Psykologi erbjuder psykoterapeutiskt arbete, psykologisk behandling, utredning och bedömning gällande unga vuxna och vuxna. Min erfarenhet rör främst utredning, bedömning och behandling - kliniskt arbete men också chefs- och ledarskapsarbete. Avseende handledning arbetar jag med enskilda eller grupper om 3-8 personer, metod-, process- eller ärendehandledning. Arbete bedrivs enligt flera metoder även om min skolning i grunden är psykodynamisk. Jag tar emot dig eller er som önskar psykoterapi för personlig utveckling, för att forska kring dig själv och ditt sätt att förhålla dig till andra. Det kan också röra sig om svårigheter utifrån ett anhörigperspektiv. Behandling erbjuds avseende till exempel kris, trauma, utsatthet eller förövarproblematik. Ta gärna telefon- eller mailkontakt vid frågor.
Är HBTQ och normkritiskt medveten.

KontaktSusanne Durehed
AdressPostgatan 2b
413 11 Göteborg
Telefon073-422 30 30
Mobil073-422 30 30
E-post susannedurehed@gmail.com
Hemsida https://teraply.se/therapists/149
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Postgatan 2
413 11 Göteborg
Telefon: 073-422 30 30
E-post: susannedurehed@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Skypesamtal online
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning socialt arbete
45hp 3 terminer (Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet
Pågående 90hp (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
I tillägg till psykologprogrammet har ett antal kurser och vidareutbildningar genomförts. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Förövare
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Rättssäkerhet
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman