Jag heter Erik och intresserar mig för allting mänskligt. Jag utgår från den humanistiska inriktningen inom psykoterapi, vilket innebär att samtalen i första hand utgår från dina tankar, känslor och upplevelser, och därefter anpassas metodvalet för att du ska få lämplig hjälp.


Jag är legitimerad psykolog sedan 2014, vilket innebär att socialstyrelsen har kravmärkt och godkänt mitt arbete. Det är en garanti för att du ska få ett värdigt och respektfullt bemötande. Det är också en garanti för att jag hjälper dig med metoder grundade i samtida psykologisk forskning.

KontaktErik Karlsson
AdressVasaplatsen 3
411 26 Göteborg
E-post kontakt@grogrundpsykologi.se
Hemsida http://www.grogrundpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Vasaplatsen 3
411 26 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
MI TNT - Training New Trainers
Tallinn 2019 Motivational interviewing Network of Trainers
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi för behandlare
Göteborg 2019 Naturligt vis AB
MI - Motiverande samtal
Stockholm 2017 Psykologpartners
CFT - Compassionfokuserad terapi
Stockholm 2016 Sofia Viotti
IBCT - Integrative Behavior Couple Therapy
Köpenhamn 2015 Prof. Andrew Christensen
Unified protocol
Göteborg 2014 Verksam psykologi
Psykologprogrammet
Göteborg 2008-2013 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Arbetar också med: Motiverande samtal ACT - Acceptance commitment therapy Unified protocol
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom