Cohen psykologi & psykoterapi bedriver psykoterapi för ungdomar och vuxna med psykodynamisk inriktning. Främsta metod är ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) men innehar integrativ grundutbildning med både psykodynamisk inriktning och KBT.  Det kan handla om problem i relationer, ångest, nedstämdhet eller annat. Genom att ett tydligt affektfokus kommer vi i kontakt med vilka känslor som finns inom dig, och på det sättet hjälper vi dig att göra på mer hjälpsamma sätt, i enlighet med dina målsättningar. Terapierna kan pågå allt från endast några få sessioner till längre, mer kontinuerliga kontakter. Tillsammans skapar vi det upplägg som bedöms passa dig bäst! 
Arbetet sker under pandemin främst via videolänk, ett arbetssätt som har visat sig fungera tillfredsställande och upplevs av många som nästintill likvärdigt med fysiska möten. Den fysiska mottagningen ligger i härliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm. För mer information, välkommen att besöka www.cohenpsykologi.se

KontaktLina Cohen
AdressBergsgatan 1
112 23 Stockholm
E-post info@cohenpsykologi.se
Hemsida https://www.cohenpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Bergsgatan 1
112 23 Stockholm
E-post: info@cohenpsykologi.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Videolänk
Lina Cohen

Bedriver psykoterapi för ungdomar och vuxna med främst psykodynamisk inriktning. Har genomgått core-training i metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Har tidigare erfarenhet från vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Integrativ grundutbildning med psykodynamisk inriktning och KBT. 


Mottagingen ligger i härliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Jag tar även emot via säker videolänk, för dig som föredrar det. Varmt välkomna att besöka www.cohenpsykologi.se för mer information!KontaktLina Cohen
E-post lina@cohenpsykologi.se
Hemsida http://www.cohenpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Säker videolänk
Län/kommun: På distans (hela landet)
Telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Bergsgatan 1
112 23 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Intensive Short Therm Dynamic Psychotherapy, ISTDP
Pågående coretraining, Ersta Sköndal Högskola (Längd: 3 år)
Affektfokuserad psykodynamisk metod, introduktionskurs
SAPU (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet
Örebro universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ISTDP, affektfokuserad psykodynamisk terapi, relationell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom