Lina Svanberg Cohen

Bedriver psykoterapi för ungdomar och vuxna med främst psykodynamisk inriktning. Pågående core-training i metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy), tar just nu emot utbildningspatienter inom metoden till reducerat pris. Har tidigare erfarenhet från vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Integrativ grundutbildning med psykodynamisk inriktning och KBT. 


Mottagingen ligger i härliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Varmt välkomna att besöka min hemsida för mer information!
www.linasvanbergcohen.se


KontaktLina Svanberg Cohen
Telefon070-303 38 12
E-post lina.svanbergcohen@gmail.com
Hemsida http://www.linasvanbergcohen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Bergsgatan 1
112 23 Stockholm
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Intensive Short Therm Dynamic Psychotherapy, ISTDP
Pågående coretraining, Ersta Sköndal Högskola (Längd: 3 år)
Affektfokuserad psykodynamisk metod, introduktionskurs
SAPU (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet
Örebro universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • ISTDP, affektfokuserad psykodynamisk terapi, relationell psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom