AdressOsakrsparken 9
702 12 Örebro
Mobil070-5361016
E-post psy.pereric.andersson@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Utbildning
Psykologprogram Örebro Universitet
Integrativ inriktning (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Erfarenhet av behandling med barn/ungdomar som har ADHD tillsammans med annan problematik
 • Avvikande beteenden
 • Kris
 • Missbruk
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Ångestsyndrom