Mitt namn är Mostafa Hosseini och jag är legitimerad psykolog. Jag erbjuder psykoterapi, samtalsstöd och krisbearbetning till vuxna, barn och ungdomar. Utöver detta erbjuder jag föreläsning och utbildning samt handledning och konsultation till anställda inom offentliga och privata verksamheter. Privatpersoner såväl som aktörer inom offentlig och privat sektor är välkomna att vända sig till mig.

Jag har min mottagning mitt i centrala Göteborg, och ger föreläsningar och utbildningar över hela landet. Tidigare har jag arbetat på Rädda Barnen med utbildning i ämnet kris och trauma samt som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri med bland annat behandling, utredning och föräldrastöd. Vid sidan av min privata verksamhet kommer jag under 2019 att ha en projektanställning på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet där jag kommer att bedriva forskningsprojekt om migration och inkludering. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

KontaktMostafa Hosseini
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Mobil0735-774404
E-post info@mostafahosseini.se
Hemsida www.mostafahosseini.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Telefon: 0735-774404
E-post: psykolog.mostafa@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • Persian
Utbildning
Leg.Psykolog
Psykologiska Institutionen vid Göteborg Universitet (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
Legitimation leg. Psykolog
KontaktMostafa Hosseini
AdressSparvgatan 3D
416 67 Göteborg
Telefon0735774404
E-post psykolog.mostafa@gmail.com
Hemsida www.mostafahosseini.se
Legitimation leg. Psykolog