Agnes Mellstrand

Leg.psykolog | Organisationskonsult | KBT - behandling | Stresshantering | Handledning | Utbildning |Föreläsningar | Folkbildning | Mindfulness | ACT | CFT |#powerpsychology

KontaktAgnes Mellstrand
AdressÖstermalmsgatan 6
114 26 Stockholm
Mobil070 407 19 49
E-post agnes.mellstrand@gmail.com
Hemsida www.psykologalliansen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Östermalmsgatan 6
114 26 Stockholm
Telefon: 070 407 19 49
E-post: agnes.mellstrand@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Polish
Utbildningar
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
Kulturvetarlinjens Basår
Praktisk retorik
SSES - Stockholm school of entrepreneurship

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Barnterapi
 • Handledning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom