Jag har arbetat med barn/ungdomsbehandling samt föräldrastöd inom missbruks-psykiatri, Bup, MBHV, Ungdomsmottagning, Rädda Barnens behandlingsenhet samt stiftelsen Bojen med fokus på arbete med barn som upplevt våld och trauma. 

Jag handleder flertalet grupper inom socialtjänsten. Framförallt utredningsteam för utsatta barn och unga samt öppenvård för familjer. Jag föreläser och utbildar kontinuerligt kring kris/trauma hos barn för proffesionella i olika verksamheter .


Jag forskar och undervisar i utvecklingspsykologi och klinisk barnpsykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Jag erbjuder psykoterapi både individuellt och i par samt konsultation, handledning och föräldrarådgivning


KontaktJohan Hagborg
AdressKallsgatan 4
416 74 Göteborg
Mobil0704 163057
E-post johan.melander.hagborg@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kallsgatan 4
416 74 Göteborg
Telefon: 0704163057
E-post: johan.melander.hagborg@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
TCI - Temperament and Character Inventory
Forskarutbildning
(Längd: 4 år)
Traumamedveten omsorg 1, 2 + train the trainer
Child Parent Psychotherapy (CPP)
(Längd: 1 år)
psykologprogrammet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom