Orsaker att söka en psykologkontakt kan vara många och skiftande; allt ifrån ett behov av att samtala och reflektera kring något i sitt liv för att få perspektiv på situationen, till en önskan om personlig utveckling eller att förändra något mer djupgående hos sig själv - eller en vilja att åstadkomma en mer betydande förändring i en livssituation som man inte känner sig tillfreds med.
Jag erbjuder psykologisk behandling i form av konsultation, samtalskontakt och psykoterapi. Det kan handla om olika slags känslomässiga eller psykologiska problem och besvär men även om neuropsykiatriskt relaterad problematik. 
Utöver psykodynamisk terapi (PDT) jobbar jag som legitimerad psykolog integrerat med olika psykologiska behandlingsmodeller, bland annat utifrån humanistisk psykologi med klientfokuserad terapi samt med arbetssätt som fokuserar problemlösande, men även existentiellt inriktat, emotionsinriktat respektive kognitivt inriktat. Därtill med verktyg som psykologisk mindfulness, klinisk hypnos, beteendemedicinska verktyg och KBT-tekniker samt Motivational Interviewing (MI). Hos mig får du ett individanpassat upplägg. När du har beskrivit din situation och vad du önskar hjälp med så lägger vi upp en planering för hur vi tillsammans kan jobba för att du ska nå dit du önskar. 
Jag kan erbjuda samtalsgrupper utifrån olika teman - kontakta mig med eventuell förfrågan eller önskemål. 

För mer information, se: www.psykologtjänststockholm.com

KontaktKajsa Kindingstad
AdressRingvägen 64
118 61 Stockholm
Telefon0762139200
Mobil0762139200
E-post kontakt@psykologsthlm.com
Hemsida psykologtjänststockholm.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Ringvägen 64
118 61 Stockholm
Telefon: 46 76 2139200
E-post: kontakt@psykologsthlm.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Distans - hela landet; telefon eller web

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom