Jag vill att det ska vara enkelt för dig som söker hjälp att få kontakt med psykolog för att det är ett viktigt steg till att må bättre och kunna ta sig vidare i livet. Jag jobbar med att hjälpa dig förbättra din psykiska hälsa genom att utveckla dina egna verktyg, hanteringsstrategier och inneboende resurser på dina egna villkor. Jag använder mig av evidensbaserade metoder samtidigt som jag drar nytta av en lång praktisk erfarenhet inom psykologyrket. Jag anser att det är viktigt att en behandling anpassas efter varje klients behov och förutsättningar. Jag tror på att en viktig ingrediens i varje behandling är att utveckla egenmakt, stärka friskfaktorer och motståndskraft.    Som psykolog kan jag även vara behjälplig när du behöver reda i ett dilemma, privat eller på jobbet, som kollega eller som chef. Du kan också få hjälp att ta dig an en utmaning eller fatta ett beslut.  Jag har lång erfarenhet av att arbeta med i klienter i min roll som psykolog, med hög grad av professionalitet och med goda resultat.        

KontaktUrsula Kaliszewska
AdressAndrégatan 6 a
621 49 Visby
Mobil0709-389213
E-post magenta76@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Andrégatan 6 a
621 49 Visby
Telefon: 0709-389213
E-post: magenta76@hotmail.com
Län/kommun: Gotlands län, Gotland, Sweden
Utbildningar
Arbetspsykologisk utredningsmetodik
Motiverande samtal – basutbildning, fördjupningutbildning, mentorsträning
Neuropsykologisk teori och diagnostik
Stockholms universitet
Neuropsykiatriska tillstånd, bedömning och behandling
Stockholms universitet
Grundläggande utbildning i Psykodynamisk terapi
Specialistutbildning i arbets- och organisationspsykologi (pågående)
Diplomutbildning i organisationspsykologi
Handledning, coachning, konsultation, teambuilding och personligt ledarskap. (Längd: 2 år)
Grundläggande utbildning i Kognitiv beteendeterapi
Psykologprogrammet, Lunds Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Neuropsykologi
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom
KontaktUrsula Kaliszewska
AdressAndrégatan 6 a
621 49 Visby
Telefon0709389213
E-post magenta76@hotmail.com
Hemsida https://teraply.se/therapists/408
Legitimation leg. Psykolog