Charlotte Hallberg, psykolog, behandlare och människa.

Jag har arbetat inom primärvård (Vårdcentral) samt inom Vuxenpsykiatrin. Metoderna jag huvudsakligen använder är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Pykodynamisk terapi (PDT), Humanistisk terapi, Existentiell terapi samt Lösningsfokuserad psykoterapi. Jag besitter även kunskaper inom Familjeterapi samt Neuropsykologi. Genom åren har jag fördjupat mig inom stressrelaterad problematik.

Jag arbetar idag som privatpraktiserande psykolog, där jag driver min egen mottagning på Tomtebogatan i Stockholm. Jag har även uppdrag på Psykolog- och Psykoterapimottagningen på Sophiahemmet, på Modigo, där jag utför Neuropsykologiska utredningar, samt på Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag arbetar genom att nyfiket och deltagande lyssna på individen, Dig, utan att lägga in mina egna värderingar i vare sig samtal eller bedömning. Det innebär att jag gör en objektiv bedömning av Din problematik. Jag har både svenska och engelska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken. Hos mig blir Du mött, lyssnad på, hörd samt sedd. Målet är att Du ska bli en självgående och autonom person och det uppnås genom att en successiv förändring sker hos Dig som person. Där jag är beredd att möta Dig där du behöver mötas.

Vill Du veta mer hur jag skulle kunna stötta Dig och få möjlighet att prova min psykologbehandling så kontaktar Du mig.

KontaktCharlotte Hallberg
AdressDagagatan 23
646 32 GNESTA
Telefon076-141 13 33
Mobil076-141 13 33
E-post psykologcharlotte@hallberg.me
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Tomtebogatan 2
113 39 STOCKHOLM
Telefon: 076-141 13 33
E-post: psykologcharlotte@hallberg.me
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Flytande i tal och skrift.
Utbildningar
Neuropsykologisk utredning med WAIS-IV och D-KEFS
Region Gävleborg, i Söderhamn. Ansvarig utbildare; Christine Bedinger (Längd: < 0.5 år)
MI-Motivational Interviewing
Region Gävleborg, i Gävle. Ansvarig utbildare; Lotta Åberg (Längd: < 0.5 år)
Allmän Farmakologi
Luleå tekniska Universitet (Längd: 0.5 år)
Juridisk Introduktions-kurs, fristående kurs
Stockholms Universitet (Längd: 0.5 år)
Warsaw International Studies of Psychology; Master of Psychology
Med inriktning/specialisering Psychotherapy samt Neuropsychology. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Gestaltterapi
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Transaktionsanalys
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom