Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi och EMDR - traumabehandling på mottagning vid S:t Eriksplan och på videolänk. Du kan kontakta mig på 076-920 14 23 eller mail: karlhenriklindemalm@gmail.com. 


Psykoterapi på psykodynamisk grund. Problem som du kan få hjälp med ångest, nedstämdhet, kris- och sorgereaktioner eller relationsproblem. Vi utgår från de problem du upplever idag och undersöker tillsammans hur du kan komma vidare. Vid behov undersöker vi hur upplevelser tidigare i livet påverkar ditt mående nu. 


EMDR - traumabehandling för PTSD och andra traumarelaterade besvär. EMDR passar dig som upplever att du idag påverkas negativt av svåra upplevelser. Människan har en naturlig förmåga att bearbeta svåra upplevelser och gå vidare, men ibland kan denna förmåga sättas ur spel. Det är detta vi kallar för trauma. Vad som orsakar trauma är helt individuellt. Det kan handla om enstaka oväntade händelser som överfall eller olyckor. Det kan också handla om mer utdragna upplevelser som mobbning eller utfrysning eller något helt annat. Resultatet av trauma kan bli att du plågas av minnen eller drömmar av det som hänt, att du har fysiska symptom som smärtor eller spänningar eller att du får en negativ bild av dig själv eller världen. Oavsett om du uppfyller kriterierna för diagnosen PTSD - posttraumatiskt stressyndrom - eller inte, kan EMDR hjälpa dig. Målet med EMDR är att dina symptom ska mildras och att du ska få en mer positiv självbild. En behandling med EMDR kan vara kortare och fokuserad eller en del av en längre psykoterapi, beroende på vad du varit med om dina behov.  Vi börjar med ett eller flera samtal om dina besvär för att jag ska kunna bedöma om EMDR är rätt metod för dig. Du kan läsa mer om EMDR på EMDR Sveriges webbplats (http://www.emdr.se/EMDR.aspx). 

Mobil076-9201423
E-post karlhenriklindemalm@gmail.com
Hemsida https://www.ahum.se/t/karl-lindemalm
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Tomtebogatan 6A, 6 tr
113 39 Stockholm
Telefon: 076-9201423
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Italian
Utbildningar
EMDR - steg 1
ISTDP Pre-Core
Psykologprogrammet, Stockholms universitet.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom