Jag arbetar som legitimerad psykolog och erbjuder psykologisk behandling för individer i Stockholmsområdet. Sedan jag blev legitimerad psykolog 2016 har jag arbetat med såväl individuell behandling som gruppbehandling för olika typer av ångestbesvär, tex. oro/ältande, tvång, panikångest, social ångest men också med depression, sömnbesvär, trauma och utmattning. Jag arbetar främst KBT-inriktat. Jag är även utbildad DBT-terapeut och har god erfarenhet av att arbeta med svårigheter med att hantera känslor. Är även vidareutbildad inom traumabehandling, Prolongued Exposure, inriktad för personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom. De senaste åren har jag specialiserat mig på neuropsykiatriska tillstånd, såsom ADHD och Autism, för utredning av dessa tillstånd men tar även emot för psykologiska/psykoeduaktiva behandlingsinsatser inriktade mot neuropsykiatriska svårigheter.

KontaktPernilla Fors
AdressKedjevägen 5
126 41 Hägersten
E-post pernilla.fors89@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Tomebogatan 6A
113 39 Stockholm
Telefon: 0760077228
E-post: pernilla.fors.psy@gmail.com
Län/kommun: Stockholms länSweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp, Karolinska Institutet
Kursen är ackrediterad inom Specialistutbildningen för psykologer. (Längd: 0.5 år)
Prolongued Exposure
Kursen är ackrediterad inom Specialistutbildningen för psykologer. Syftar till att ge en praktisk och teoretisk kunskap i diagnostik, bedömning och behandling av PTSD samt specialistkompetens i behandlingsmetoden Prolongued Exposure. (Längd: < 0.5 år)
Psykologprogrammet; Umeå universitet
Grundläggande psykoterapiutbildning inom både psykodynamisk terapi och KBT. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom