Ger individuell terapi via personliga besök,telefon eller video.  

Har terapeututbildning och erfarenhet inom både PDT och KBT. 

Har också autismspecifik kompetens och erbjuder olka typer av stöd/behandling inom området autism.  

Erbjuder handledning, främst pedagogisk handledning/metodhandledning, men även processhandledning som har som syfte att utveckla personalgrupper. 

Föreläser och utbildar personal företrädesvis inom LSS. 
KontaktLulu Andersen
AdressKungsgatan 13 A
352 31 växjö
Telefon0767146288
E-post lulu@lautisma.se
Hemsida www.lautisma.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 13 A.
352 31 Växjö
Telefon: 0767146288
E-post: lulu@lautisma.se
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Utbildningar
KBT- steg 1
(Längd: 2 år)
Dynamisk inriktning
i grundutbildningen (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
  • Erbjuder behandling för depression, stress, ångest/oro, specifika fobier. Har speciell kompetens för att behandla personer med svårigheter inom NP-området, främst Autism / Asperger. Ger även stöd till anhöriga.
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
  • Arbetar med kognitiv omstrukturering vid depression/nedstämdhet.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Med fokus på självkännedom utifrån ett dynamiskt perspektiv.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Ger stöd till personer med svårigheter inom NP-området främst inom autism / Asperger. Även med tilläggsdiagnoser som tex. depression, ångest Ger stöd till anhöriga.
 • Neuropsykologi
  • Främst till personer som har svårigheter inom Autism / Asperger.
 • Psykiska störningar
  • Främst till personer med autismdiagnos som även har andra tilläggsdiagnoser.