KontaktThomas Erenius
AdressGranvägen 8
663 34 Skoghall
Mobil0768762181
E-post thomas@ereniuspsykologbyra.se
Hemsida http://www.ereniuspsykologbyra.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Fredsgatan 3A
652 25 Karlstad
Telefon: 076-8762181
E-post: thomas@ereniuspsykologbyra.se
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Klinisk neuropsykologi
Specialistkurs, Stockholms universitet
EMDR
Psykologrogrammet
Örebro universitet, integrativ inriktning. (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Affektfokuserad korttidsterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom