"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där." Sören Kirkegaard.

I enlighet med dessa ord anpassas givetvis varje samtal utifrån dina specifika önskemål och behov.

Jag tar emot par, familjer och individer och jobbar också på annan plats vid önskemål, till exempel i hemmet, din arbetsplats eller genom samtal vid promenad. Det går också bra att boka samtal via Skype om du inte kan komma till mig.

Jag har arbetat många år inom skola med handledning och stöd, och inom psykiatri, framför allt med unga och vuxna med ADHD eller autism, med kris och relationer. Jag kan stötta dig med beteendeförändring för att du ska uppnå mål utifrån dina värderingar och ambitioner. Föräldraskap och partnerskap kan innebära utmaningar som kan kräva en objektiv tredje part i samtal eller någon som kan belysa olika sidor av problemet och hjälpa till i en lösningsprocess. Jag tar även emot för behandling av vissa specifika fobier.

Ibland behöver man någon som bara lyssnar, ibland vill man ha mer lösningsfokus eller bli utmanad i sina tankar eller beteenden. Min ambition är att göra dig trygg i kontakten, vara personlig och inkännande. Mitt intresse är att du verkligen blir hörd och hjälpt. Samtalen kan ha väldigt olika karaktär, vara målorienterade utifrån ett schema vi utarbetar eller mer existentiella och djuplodande över en varm kopp te.

Jag utför neuropsykiatriska utredningar och begåvningsutredningar.

Jag talar finska, svenska och engelska. Finska är mitt andraspråk.

Mottagningen ligger i ett vackert hus centralt med utsikt över Örebro slott.
KontaktJenni Lindh
Telefon0736425025
Mobil0736425025
E-post jenni@blpsykologi.se
Hemsida www.blpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Olaigatan 21b
Örebro
Telefon: 0736425025
E-post: jenni@blpsykologi.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
  Finskan är mitt andraspråk

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Utredningar
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Missbruk
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Idrottspsykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom