Jag är utbildad vid Göteborgs Universitet - Psykologiska Institutionen. Min inriktning är psykodynamisk. Ett perspektiv som ligger till grund för mitt sätt att möta människors olika behov av stöd i stunden eller av psykologisk behandling över tid. Är diplomerad Mindfulnessinstruktör (steg 1 & 2) samt certifierad EGO-state terapeut och kompletterar "grunden" med dessa inslag samt andra komponenter ur det kognitiva beteendeterapeutiska området. 

Har erfarenhet sedan 15 år tillbaka inom olika kommunala och regionala verksamheter såsom:
- förskola/skola (konsultation, utredning, teamutveckling)
- ungdomsmottagning (olika former av psykologisk behanding)
- krisstödsinsatser (komplexa händelser)
- familjehem (konsultation till familjehemsföräldrar) samt 
- stöd och behandling riktat till unga vuxna inom Samordningsförbundets regi. 

Bedriver egen mottagning parallellt med att vara anställd. Vänder mig i första hand till unga vuxna och vuxna för stöd i stunden eller över tid.

Kontakt:
0721-865580
cinaskog@hotmail.com


KontaktCia Skog
AdressNorra Allégatan 8
413 01 GÖTEBORG
Telefon0721-865580
E-post cinaskog@hotmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg
Telefon: 0721-865580
E-post: cinaskog@hotmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Utbildningar
Mindfulnessinstruktör steg 2
Mindfulnesscenter Stockholm (Längd: 0.5 år)
Mindfulnessinstruktör steg 1
Mindfulnesscenter Göteborg
Certifierad EGO-state terapeut
Västra Kretsen för Svenska Föreningen i Klinisk Hypnos & Psykologförbundet (Längd: 1 år)
Psykoterapeutprogrammet
Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet
Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom