Jag är psykolog, psykoterapeut och handledare. Jag har varit verksam sedan 2000.
Jag ger individanpassat stöd och behandling i flertalet olika problemområden såsom ångest, depression och relationssvårigheter. Min psykoterapeutiska inriktning är KBT.
Förutom individuella kontakter arbetar jag även med par samt gruppbehandlingar exempelvis för social ångest. 
Vad det gäller handledning erbjuder jag detta både med inriktning på psykoterapi (KBT) och verksamhetshandledning till arbetsgrupper.
De uppdrag inom arbetslivet jag tar uppdrag chefsutveckling, arbetsgruppshandledning.
Jag erbjuder också olika utbildningsinsatser till företag. Exempelvis kan det handla om att ge medarbetare med ledningsuppdrag eller personalansvar ökad kunskap om psykisk ohälsa.  

Jag ebjuder videosamtal

KontaktBeat Forsman
Adress Stockholm
Mobil0705159263
E-post beat.forsman@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadresser
Tegnérgatan 37
Stockholm
E-post: beat.forsman@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län
Telefonsamtal. Videosamtal (över Kaddio)
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Handledarutbildning, Karolinska insitutet
(Längd: 2 år)
Psykoterapeutprogrammet
examen 2008 (Längd: 3 år)
Psykoterapeutprogrammet, Uppsala Universitet
examen 1999 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom