Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och utredning. Jag arbetar med dig som vill ha konkret psykologisk hjälp med att ta dig an olika former av psykiska problem som till exempel: ångestrelaterad problematik,  traumarelaterade besvär, depressioner och nedstämdhet, utmattning och relationssvårigheter. 
   Jag tar också emot dig som söker hjälp uifrån neuropsykiatrisk  problematik. Både primärt  utifrån din diagnos, men också itifrån svårigheter som kan vara sekundära i form av ångest, depression, relationssvårigheter eller med svårigheter i relation till dig själv.
   Vidare arbetar jag också med dig som vill lära känna dig själv bättre, förstå hur dina livsmönster utvecklats och vad dessa får för konsekvenser för dig i ditt liv och därigenom ha möjligheten att välja andra lösningar där du vill. 
Jag tar även emot föräldrar för stöd i föräldrarollen.


Jag arbetar utifrån psykodynamisk teori och metod där jag främst arbetar utifrån ISTDP, men också med psykodynamisk långtidspsykoterapi samt vid traumafokuserat  arbete med EMDR.

I mindre utsträckningen  och i förekommande fall på vår mottagning erbjuder jag även neuropsykiatrisk uttrdning samt personlighetsutredning.

KontaktChrister Axelsson
AdressKärrhöksgatan 7b
416 54 Göteborg
Telefon0763539408
Mobil0763539408
E-post christeraxels@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Södra Vägen 19
411 35 Göteborg
Telefon: 0763539408
E-post: Christeraxels@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Deliberate Practice Coach
International Deliberate Practice Society (Längd: 1 år)
Grundutbildning KBT
(Längd: 1 år)
Konsultationsmetodik/handledning
(Längd: 1 år)
EMDR del 1 och 2
(Längd: 0.5 år)
Leg. Psykoterapeut
Psykodynamisk inriktning (Längd: 3 år)
Certifiering ISTDP
(Längd: 3 år)
Leg. Psykolog 2003
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
    • Psykodynamisk
  • EMDR
  • Psykodynamisk psykoterapi