Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag arbetar med dig som vill ha konkret psykologisk hjälp med att ta dig an olika former av psykiska problem som till exempel: ångestrelaterad problematik,  traumarelaterade besvär, depressioner och nedstämdhet, utmattning och relationssvårigheter. Men också med dig som vill lära känna dig själv bättre, förstå hur dina livsmönster utvecklats och vad dessa får för konsekvenser för dig i ditt liv och därigenom ha möjligheten att välja andra lösningar där du vill. 

Jag arbetar utifrån psykodynamisk teori och metod där jag främst arbetar utifrån ISTDP, men också med psykodynamisk långtidspsykoterapi samt vid traumafokuserat  arbete med EMDR.

KontaktChrister Axelsson
AdressKärrhöksgatan 7b
416 54 Göteborg
Telefon0763539408
Mobil0763539408
E-post christeraxels@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadresser
Västra Hamngatan 11
411 24 Göteborg
Telefon: 0763539408
E-post: Christeraxels@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Deliberate Practice Coach
International Deliberate Practice Society (Längd: 1 år)
Grundutbildning KBT
(Längd: 1 år)
Konsultationsmetodik/handledning
(Längd: 1 år)
EMDR del 1 och 2
(Längd: 0.5 år)
Leg. Psykoterapeut
Psykodynamisk inriktning (Längd: 3 år)
Certifiering ISTDP
(Längd: 3 år)
Leg. Psykolog 2003
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
    • Psykodynamisk
  • EMDR
  • Psykodynamisk psykoterapi