legitimerad psykolog Kristoffer Pettersson

Jag heter Kristoffer Pettersson och är legitimerad psykolog med bred erfarenhet av psykoterapi och kliniskt behandlingsarbete. Utöver min kliniska verksamhet erbjuder jag också verksamhetshandledning och utbildning till både allmänheten och professionella.

Tidigare har jag arbetat i primärvård och specialistpsykiatrin men de senaste årein i privat verksamhet. Som psykologkonsult har jag varit involverad i många olika typer av verksamheter i form av handledare, utbildare, behandlare och rådgivare.

Mina huvudsakliga intresseområden som psykolog finns inom den kliniska psykologin och tillämpning av psykologisk kunskap. Jag har fördjupat mig i upplevelsebaserade metoder, till exempel Acceptance & Commitment Therapy (ACT), samt Affektfokuserad terapi. 
Jag är medförfattare till två svenska böcker, den senaste heter "I befintligt skick" och skrevs tillsammans med Katja Bergsten (Natur och Kultur, 2018).

Sedan 2020 driver jag utöver min egna psykologverksamhet utbildningsföretaget Mendeleo som samlar föreläsare inom området tillämpad psykologi och erbjuder vidareutbildning till yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

KontaktKristoffer Pettersson
E-post kontakt@kristofferpettersson.se
Hemsida http://www.kristofferpettersson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sankt Paulsgatan 11A
118 46 Stockholm
Telefon: 0735563748
E-post: kontakt@kristofferpettersson.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
  Flytande
Utbildning
Psykologprogrammet
Stockholms universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Traditionell KBT samt Acceptance & Commitment Therpay
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Affektfokuserad psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
  • ACT, beteendeterapi och Affektfokuserad psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Missbruk
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Idrottspsykologi
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Rehabilitering
 • Rökavvänjning
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom
KontaktKristoffer Pettersson
E-post info@mendeleo.se
Hemsida https://www.mendeleo.se
Legitimation leg. Psykolog