Psykologsamtal kan vara väldigt betydelsefulla för individens, parets, gruppens och organisationens utveckling vid olika situationer i livet.


Oavsett om det är ett problem eller en utmaning som du eller ni står inför kan jag som psykolog hjälpa er på vägen. I psykologsamtal får du eller ni större förståelse, kunskaper och färdigheter i att hantera problem och utmaningar.

I mitt arbete utgår jag från dina eller era behov och önskemål, detta i kombination med mitt professionella kunnande som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Mitt arbete följer evidensbaserad praktik och Sveriges psykologförbunds rekommendationer. Yrkesetik är en viktig dimension i mitt arbete.

Välkommen att kontakta mig om du eller ni är intresserad av att boka en tid för ett första samtal!


Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Vänliga hälsningar

Joni Karlsson
Leg. Psykolog

KontaktJoni Karlsson
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Mobil0707417117
E-post psykolog@jonikarlsson.se
Hemsida www.jonikarlsson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Kronhusgata 11
411 05 Göteborg
Telefon: 031412221
E-post: joni.karlsson@psykolog.net
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Digitalt via videolänk
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet (Längd: 5 år)
Fil.kand. i idé- och lärdomshistoria
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
  • chefskonsultation
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Grundlig remiss eller del av utredning.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Grundlig remiss eller del av utredning.
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning utifrån önskemål eller utifrån boken jag varit med och skrivit: Du nya du fria - Psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige (2018).
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Erfarenhet av projektledning kring utvecklingsprojekt för specifik skola eller för skolområde.
 • Utredningar
  • Individuella utredningar i att undersöka varför eleven har svårt att lära sig eller utvecklas i skolan. Basutredningar kring intellektuell funktionsvariation och ADHD/autism-utredningar.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
  • Erfarenhet att arbeta utifrån långtidsinriktad psykodynamisk behandling eller schematerapi, vissa delar av dialektisk beteendeterapi. Oftast bör dock sådan behandling göras av specialistpsykiatri men det kan finnas situationer då en privat psykolog kan vara aktuell.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Stressbehandling som är kopplat till studier, arbete eller vardagsliv.
 • Trauman
  • PTSD-behandling i Prolonged Exposure, eller psykodynamisk inriktad traumabehandling.
 • Ångestsyndrom