Psykologsamtal kan vara väldigt betydelsefulla för individens utveckling vid olika situationer i livet.


Du kanske har ett problem inom dig själv som du behöver få hjälp med, en utmaning i ditt liv som du står inför. I ett psykologsamtal får du större förståelse för dig själv, dina problem och utmaningar. Genom att hantera dina problem och utmaningar på nya sätt kan du leva ett mer tillfredsställande liv. 

Jag har som psykolog sett människor gå från uppgivenhet och stagnation till livsbejakande och utveckling. 
I mitt arbete utgår jag från dina behov och önskemål i kombination med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att psykologiska behandlingsmetoder kan variera utifrån det som lämpar sig bäst. Kontakta gärna mig om du är intresserad av att veta mer eller vill boka in en tid. 


(Medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.)KontaktJoni Karlsson
AdressKronhusgatan 11
411 05 Göteborg
Mobil0707417117
E-post joni.karlsson@psykolog.net
Hemsida https://psykologjonikarlsson.kaddio.com/contact-us
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Kronhusgata 11
411 05 Göteborg
Telefon: 031412221
E-post: joni.karlsson@psykolog.net
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Digitalt via videolänk
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet (Längd: 5 år)
Fil.kand. i idé- och lärdomshistoria
(Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Ledarutveckling
  • chefskonsultation
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Grundlig remiss eller del av utredning.
 • Autism el. autismliknande problem
  • Grundlig remiss eller del av utredning.
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Utvecklingsbedömningar
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
  • Handledning utifrån önskemål eller utifrån boken jag varit med och skrivit: Du nya du fria - Psykologiska perspektiv på barns och ungas kunskapsutveckling och psykiska mående i Sverige (2018).
 • Organisationsutveckling (skola)
  • Erfarenhet av projektledning kring utvecklingsprojekt för specifik skola eller för skolområde.
 • Utredningar
  • Individuella utredningar i att undersöka varför eleven har svårt att lära sig eller utvecklas i skolan. Basutredningar kring intellektuell funktionsvariation och ADHD/autism-utredningar.
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
  • Erfarenhet att arbeta utifrån långtidsinriktad psykodynamisk behandling eller schematerapi, vissa delar av dialektisk beteendeterapi. Oftast bör dock sådan behandling göras av specialistpsykiatri men det kan finnas situationer då en privat psykolog kan vara aktuell.
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Stressbehandling som är kopplat till studier, arbete eller vardagsliv.
 • Trauman
  • PTSD-behandling i Prolonged Exposure, eller psykodynamisk inriktad traumabehandling.
 • Ångestsyndrom