Välkommen till Ingrids Psykologrum.

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med familjeinriktning. Jag har en grundutbildning i Emotionellt fokuserad terapi (EFT) samt även utbildning i Interpersonell terapi (IPT) på B-nivå. 

Hos mig möter du en jordnära psykolog med stort intresse för de existentiella frågor vi alla möter under livets gång. 

Min huvudsakliga inriktning är parterapi där jag använder mig av EFT. Metoden utgår från anknytningsteorin och ser vår relation med en partner som en anknytningsrelation. Syftet med terapin är att skapa trygghet och tillit i relationen. 

Jag tar även emot enskilda personer med relationsproblem eller behov av att arbeta med stressrelaterad problematik. 

KontaktIngrid Eriksson
AdressKungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon072-244 05 96
E-post psykolog.ingrid.e@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 072-244 05 96
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Emotionellt Fokuserad Terapi
Grundutbildning
Psykoterapeututbildning
Familjeinriktning (Längd: 3 år)
Psykologutbildning
(Längd: 5 år)
Interpersonell terapi, steg A och B

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
  • Stressrelaterad problematik.
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Parterapi
  • Emotionellt Fokuserad Terapi
Legitimation leg. Psykolog

Välkommen till Ingrids Psykologrum på Kungsgatan 91 i Umeå. Hos mig möter du en jordnära psykolog med stort intresse för de existentiella frågor vi alla möter under livets gång. Jag kan hjälpa dig med exempelvis stress- och krishantering, relationsproblem eller med att hitta en ny riktning i livet. Jag tar även emot par som vill arbeta med sin relation.    Jag går att nå på e-post: psykolog.ingrid.e@gmail.com eller på telefon 072-244 0596. 

KontaktIngrid Eriksson
AdressKungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon2440596
Mobil072-2440596
E-post psykolog.ingrid.e@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kungsgatan 91
903 30 Umeå
Telefon: 072-2440596
E-post: psykolog.ingrid.e@gmail.com
Län/kommun: Västerbottens län, Umeå, Sweden
Utbildningar
Psykologprogrammet
(Längd: 5 år)
Interpersonell terapi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi