Mitt namn är Max Olsson och jag arbetar som psykolog på Järntorget i Göteborg. Jag har länge varit djupt fascinerad av hur människor fungerar och vad det är som gör att vi agerar som vi gör. Jag har ett stort engagemang för att möta människor där de befinner sig för att gemensamt kunna hitta en väg framåt.

Specifikt har jag intresserat mig för existentiella frågeställningar och de stora frågorna om vad det innebär att vara människa, de frågor som vi alla delar och förhåller oss till. Det kan gälla frågor om meningsfullhet, om döden och om vad ett liv väl levt kan innehålla. Jag har en stark tilltro till samtalets inneboende möjligheter till förändring och att det genom psykoterapi går att arbeta fram nya sätt att förhålla sig till sig själv och sin värld.

KontaktMax Olsson
AdressJärntorgsgatan 12
413 01 Göteborg
Telefon070-289 59 14
E-post info@maxolsson.com
Hemsida https://www.maxolsson.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Järntorgsgatan 12
413 01 Göteborg
Telefon: 070-289 59 14
E-post: info@maxolsson.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Vidareutbildning existentiell psykoterapi, SEPT
Pågående (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet, Örebro Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom