Jag är legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap. Jag arbetar integrerat med metoder som främjar psykologisk läkning och personlig utveckling. I mötet värnar jag om att den som söker känner sig sedd och förstådd.

Jag har utbildning i psykodynamisk psykoterapi (steg 1), samt kurser i kognitiv beteendeterapi, schematerapi (KBT), EMDR 1 och Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP level 1). Jag är även utbildad existentiell vägledare.

Bakom mig har jag 20 års erfarenhet av att arbeta vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset som psykolog och universitetslärare, varav 7 år som professor i medicinsk psykologi. Jag har arbetat såväl i kroppssjukvården som i psykiatrin och bland annat forskat om hur man kommer vidare efter svåra händelser och beroende. Jag har även medförfattat en bok om föräldraskap vid diabetes typ 1 hos barn (När livet svänger, Natur & Kultur, 2020).

Kontakta mig för krissamtal, psykoterapi eller existentiell vägledning. Ibland har jag existentiella samtal i grupp och  närståendegrupper, och jag kan åta mig föredrag/kurser i ämnen som kommunikation och samtal, medicinsk psykologi, kris och trauma, beroende, personlighet och psykiatri.


KontaktMimmie Willebrand
E-post mimmie@willebrandpsykologi.se
Hemsida https://willebrandpsykologi.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Smedsgränd 2B
Uppsala
E-post: mimmie@willebrandpsykologi.se
Län/kommun: Uppsala län, Uppsala, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologexamen
Uppsala universitet 1999 (Längd: 5 år)
Medicine doktor, PhD
Uppsala universitet 2003 (Längd: 4 år)
Existentiell vägledning
Mälardalens högskola 2019 (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman