Jag arbetar för professionell utveckling för personer i människovårdande yrken. Detta via handledning och utbildning. Mina specialintressen är att göra kliniskt arbete meningsfullt för unga och att få professionella att stanna upp, titta på sig själva och ta ut riktning i sitt yrkesliv.

I mitt företag, EW Specialistpsykologi AB, erbjuds professionshandledning till psykologer och verksamhetshandledning till behandlare i hela landet.
Jag är även delägare i Mendeleo där vi erbjuder kurser av strålande föreläsare och ger stöd åt både deltagare och utbildare. www.mendeleo.se

KontaktElin Wesslander
Adress Umeå
Telefon0734233752
Mobil0734233752
E-post elin.wesslander@specialistpsykologi.se
Hemsida https://www.specialistpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Ledarutveckling
  • Utveckling av individen
  • Barn/Ungdom
  • Handledning
  • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi