KontaktKajsa Knape
AdressSpångavägen 13
656 72 Skattkärr
Mobil0760308411
E-post kajsaknape@psykologikarlstad.se
Hemsida http://www.psykologikarlstad.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Västra Torggatan 11
652 25 KARLSTAD
Telefon: 0308411
E-post: kajsaknape@psykologikarlstad.se
Län/kommun: Värmlands län, Karlstad, Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Norwegian
Utbildningar
Specialistutbildning i Metakognitiva metoder, MCT
Specialistkurs
Bedömning och behandling av generaliserat ångestsyndrom, GAD
Specialiskturs
Prolonged Exposure, behandling av PTSD
Specialistkurs
Bedömning, behandling och hantering av tvångssyndrom
Specialiskturs
Psykologprogrammet
Örebro (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Utredningar
  • Utredning av inlärningssvårigheter.
 • Psykoterapi
  • Ej legitimerad psykoterapeut, väljer i samförstånd med klienten metoder från KBT, MCT, PDT eller existentiell psykoterapi, beroende på vilken kärnproblematik och vilka mål som är fokus för samtalen.
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Bedömning och psykologisk behandling för ungdomar och vuxna med oros-, ångest-, tvångs- och depressionstillstånd samt psykisk ohälsa orsakade av kris eller trauma. Utredning och bedömning av utvecklingsrelaterade funktionsvariationer som exempelvis ADHD och intellektuell funktionsnedsättning.
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom