Hej och välkommen!

Jag erbjuder psykoterapi i Linné, Göteborg, på Nordenskiöldsgatan 19.

Det kan finnas många olika anledningar att börja i psykoterapi. Det kan vara:

- Problem i relationer
- Återkommande ångest
- Nedstämdhet/depression
- Lågt självförtroende
- Livskriser
- Känsla av att upprepa negativa mönster i sitt liv
- Känsla av meningslöshet  

Psykoterapi är en behandling som består av regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. I samtalen försöker vi tillsammans förstå dina svårigheter och arbeta mot förändring. Syftet med psykoterapi är olika för olika personer, men brukar bland annat innebära att hitta en ökad mening i livet, att få starkare självförtroende och förbättra sina relationer. Jag arbetar enligt psykodynamisk/psykoanalytiskt fokuserad metod.

Om du undrar om psykoterapi kan vara någonting för dig kan jag erbjuda ett kortare informationssamtal.

Jag är legitimerad psykolog sedan 2016 och har arbetat med psykoterapi privat och inom offentlig vård sedan dess. Jag har vidareutbildat mig inom mentaliseringsbaserad terapi MBT och affektfokuserad PDT. Sedan våren 2021 studerar jag på  psykoterapeutprogrammet på Göteborgs Universitet.

Varmt välkommen att ta kontakt via e-post eller telefon!


KontaktNils Lindqvist
Mobil0768-108629
E-post nilslindqvist@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0768108629
E-post: nilslindqvist@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Göteborgs Universitet (Längd: 5 år)
Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Specialistkurs i regi av SAPU (Längd: 0.5 år)
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
Specialistkurs, Karolinska Institutet (KI) (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman