Hej och välkommen!

Jag är psykolog, psykoterapeut och specialist med snart tio års erfarenhet inom både privat och inom offentlig vård.

Jag erbjuder psykoterapi på psykodynamisk/psykoanalytisk grund från min mottagning i Linnéstaden i Göteborg, på Nordenskiöldsgatan 19.

Det kan finnas många olika anledningar att söka psykoterapi. Det kan vara:

- Svårigheter i nära relationer
- Återkommande oförklarlig ångest
- Nedstämdhet, trötthet och självanklagande tankar
- Lågt självförtroende
- Livskriser
- Känsla av att upprepa negativa mönster i sitt liv
- Känsla av meningslöshet  

Psykodynamisk psykoterapi är en behandling som består av återkommande samtal under en kortare eller längre tid. Fokus ligger på att på djupet försöka förstå ens svårigheter och därigenom arbeta mot förändring. Det brukar bli ett samtal som växlar mellan här-och-nu och djupdykningar i den personliga historien, där ens uppväxt och tidiga familjerelationer ofta blir ett tema. Målet med en psykodynamisk terapi kan se väldigt olika ut men brukar bland annat innebära att hitta en ökad mening i livet, att få starkare självförtroende och att förbättra sina relationer.

Jag erbjuder kortare bedömningssamtal för dig som vill komma och ställa frågor och undrar om psykodynamisk psykoterapi kan vara någonting för dig.

Du är välkommen att ta kontakt via e-post eller telefon.


KontaktNils Lindqvist
Mobil0768-108629
E-post nilslindqvist@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Nordenskiöldsgatan 19
413 09 Göteborg
Telefon: 0768108629
E-post: nilslindqvist@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Göteborgs Universitet (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet
Göteborgs Universitet (Längd: 3 år)
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
Specialistkurs, Karolinska Institutet (KI) (Längd: 0.5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman