Cina Rydergård

Jag heter Cina och är legitimerad psykolog med inriktning på barn och unga. Jag tänker att alla barn är unika individer och behöver bli bemötta utifrån sina förutsättningar.Jag tar emot barn och unga i åldrarna 0-24 år och deras föräldrar eller andra viktiga vuxna. Jag utgår från principen att alla barn gör så gott de kan att ta sig an, förstå och hitta sin plats i världen. Ibland är detta svårare på grund av yttre omständigheter, ibland handlar det om inre processer men oftast går detta hand i hand.
Barn och unga visar tecken på psykisk ohälsa på olika sätt. En del är lättare att få syn på som tex missbruk, utåtagerande beteenden eller självskador, medan andra kan vara lättare att missa. Då kan det istället handla om minskat intresse för sådant som tidigare varit kul, sömnsvårigheter, ökad "klängighet", minskad nyfikenhet, relationsproblem eller svårigheter att reglera sina känslor.
Barn och unga har en inneboende slående förmåga till anpassning och förändring. Min erfarenhet är att alla människor, oavsett problematik och kultur i mångt och mycket är hjälpta av just mötet med en annan människa och att få lov att dela tankar och känslor i en trygg och tillåtande miljö.

 Jag arbetar främst med PDT, men har i min grundutbildning även KBT-inriktning, jag har dessutom gått flera olika metodutbildningar såsom EMDR, TF-KBT och TRT. Teoretiskt är jag främst förankrad i psykodynamisk teori och utvecklingspsykologi då jag anser att den ger en bred grund att stå på inför mötet med alla människor. När jag inte är privatpraktiserande arbetar jag på en mottagning för svårt traumatiserade barn med flyktingbakgrund inom Barn och Ungdomsmedicin. Innan detta har jag arbetat inom Barn och Ungdomspsykiatrin och har även erfarenheter från sluten rättspsykiatri och särskola. Jag har föreläst inom flera olika sammanhang om att möta barn och unga med trauma, bland annat om barn och tortyr på Barnrättsdagarna 2019. Jag brinner för alla barn stora som små.

KontaktCina Rydergård
AdressLångedragsvägen 28
426 71 Göteborg
Telefon0793248844
E-post kontakt@tryggahamnen.se
Hemsida http://www.tryggahamnen.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Långedragsvägen 28
426 71 Göteborg
Telefon: 0793248844
E-post: kontakt@tryggahamnen.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
TRT
Teaching recovery techniques, TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Uppdragsutbildning från BRIS.
EMDR steg 1
Barn unga och Trauma
Uppdragsutbildning (7.5hp), Karolinska institutet och Erikastiftelsen
TF-KBT
TF-KBT är kort för Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga.
PE
Prolonged Exposure therapy
Personlighets- och Utvecklingspsykologi (30hp)
Kursen ger grundläggande kunskap om människans utveckling som kulturpåverkad social varelse från födelse till vuxenålder och hur arv, biologi och miljö samspelar, samt en översikt över personlighetsteoretiska skolbildningar och de metoder och test som används vid personlighets- och utvecklingspsykologisk forskning.
Psykologprogrammet
Lunds Universitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
  • Samtalsterapi och stöd till barn/ungdom och föräldrar, ej utredningar
 • Adoption
 • Avvikande beteenden
 • Barnpsykologiska utredningar
 • Barnterapi
 • Flyktingproblematik
 • Handledning
 • Kris
 • Missbruk
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Utvecklingsbedömningar
 • Ätstörningar
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Graviditet och förlossning
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Mobbning
 • Kris/Katastrof
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
 • EMDR
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Familjeterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Barnförhör
 • Brottsoffer
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom