Välkommen!

Till mig kan du komma när du behöver professionell hjälp för att få ditt inre och yttre liv att fungera - kanske har du ångest, nedstämdhet, relationsproblem, kris, trauma, separation, sorg eller att det bara känns motigt utan att du riktigt kan sätta fingret på det. Jag har en fysisk mottagning i Täby, men har också möjlighet till kontakt över video och telefon.Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, andra gånger kan en längre kontakt vara nödvändig. I inledande samtal kommer vi fram till vad just du behöver.Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Det innebär att jag lägger vikt vid relationers betydelse och hur tidigare erfarenheter påverkar hur du möter och reagerar på nya situationer, samt att jag ser psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Jag integrerar KBT metoder då det är viktigt att förstå hur negativa/automatiska tankemönster och beteenden styr och påverkar hur man hanterar livet. Mindfulness och inte minst compassion är en integrerad del av mitt arbetssätt (och mitt eget självomhändertagande), och jag arbetar också ofta med kroppsinriktade interventioner. 
Genom att bli medveten och reflektera kring dig själv i en förtroendefull samarbetsrelation ,blir det möjligt att känna igen och förstå känslor och reaktioner, och förändra dina mönster.Jag har lång erfarenhet från primärvården vilket innebär att jag både arbetat brett vad gäller problemområden, men också att jag mött vitt skilda åldrar. 
KontaktJessica Bongenhielm
AdressTjärdalsgränd 13
187 43 Täby
Telefon0704802739
E-post b.psykologi@gmail.com
Hemsida https://www.bongenhielmpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Enhagsvägen 8c
187 40 Täby
Telefon: 0704802739
E-post: b.psykologi@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Täby, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
EMDR 1
Mindfulnessinstruktör
Unified Protocol
Psykologprogrammet, Lunds Universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa