För privatpersoner
Min ambition och önskan är att tillsammans med er som individ, par eller familj skapa ett tillåtande, avslappnat och öppet samtalsklimat där alla olika tankar, känslor och upplevelser får ta plats. Ett samtalsklimat som präglas av värme, respekt, och medkänsla. Jag önskar kunna erbjuda stöd och vara med er i den smärta eller de utmaningar som ni upplever. Och hjälpa er att utveckla de förhållningssätt och färdigheter som ni behöver för att utvecklas och växa i den riktning som ni värderar. Jag vill hjälpa er att utveckla en större självmedkänsla och en större tillit och tilltro till er egen förmåga. Jag erbjuder gärna ett rum för funderingar av existentiell karaktär, där tankar kring tro, liv och död får ta plats. När ni möter mig som psykolog så möter ni en medmänniska som vill finnas med er på en del av er resa genom livet. Det förtroende som ni visar mig vill jag förvalta med stor respekt och ödmjukhet.
För företag & personal
Jag känner ett stort engagemang för och inspireras starkt av att se grupper och individer växa och utvecklas, bygga en större trygghet och tillit, stärka sin kompetens i sin yrkesroll samt självförtroendet i denna. Jag ser det därför som en stor förmån att få erbjuda handledning och konsultation dels i metod och i specifika ärenden dels i grupprocesser och individuell professionsutveckling. Jag arbetar gärna lösnings- och beteendeorienterat, med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt, med fokus på de faktorer som bidrar till välbefinnande. Jag är certifierad användare av Lead Forward och erbjuder strukturerad ledarutveckling enligt denna metod.
Om Therése
Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av yrket inom offentlig samt privat sektor. Mina senaste anställningar inom primärvård samt privat psykoterapeutisk verksamhet har bidragit till en god erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med vuxna och ungdomar med depressiva syndrom, ångesttillstånd, fobier, stress- och utmattning, sömnproblematik, smärta och fysisk ohälsa samt kris-och sorgereaktioner. Jag har även god vana av parterapi och av föräldrastöd.I tidigare tjänster som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri samt skola och förskola har jag genomfört behandlingsarbete med familjer med barnperspektivet och barnets behov i fokus. Jag har lång erfarenhet av arbete med familjer som drabbas av kris och sorg, och är sedan en längre tid gruppledare i samtalsgrupper för barn och ungdomar vars förälder har dött (www.sunnanang.se.)I samtliga tidigare tjänster har handledning och konsultation, dels med individuella yrkesutövare dels med grupper, utgjort en del av mitt arbete som upplevts mycket meningsfullt och givande. Jag har nyligen gått en specialistkurs inom handledning, konsultation, grupputveckling och ledarskap för att stärka min kompetens inom området.Jag går specialistutbildning med inriktning psykoterapi och psykologisk behandling och fortbildar mig kontinuerligt inom de metoder som jag arbetar med, såsom i KBT, ACT, CFT och metoder för parterapi. Detta för att säkerställa att klienter erbjuds en välbeprövad, forsknings- och evidensbaserad behandling hos mig.Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är en femårig universitetsutbildning som följs av ett års praktisk tjänstgöring innan legitimation. Legitimation innebär att psykologen står under statlig tillsyn och följer patientsäkerhetslagen. Som psykolog arbetar man i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och i Psykologföretagarna samt följer de etiska principer som är utfärdade av förbundet.Varmt välkommen att ta kontakt!

KontaktTherése Burman
AdressSpångatan 20A
211 53 Malmö
Mobil0708-577870
E-post kontakt@burmanspsykologbyra.com
Hemsida www.psykologburman.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Spångatan 20A
211 53 Malmö
Telefon: 0708-577870
E-post: kontakt@burmanspsykologbyra.com
Län/kommun: Skåne län, Malmö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Specialistutbildning för psykologer
Inriktning psykoterapi och psykologisk behandling, pågående sedan år 2019.
Psykologutbildning vid Lunds Universitet
År 2006-2011 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
  • Ledarutveckling enligt metoden Lead Forward.
 • Barn/Ungdom
 • Kris
 • Stress
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • Stöd i kris och sorg samt sorgebearbetning.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom