Jag är leg psykolog sen 2012 och erbjuder professionell hjälp i samtalsform. Det kan till exempel vara vid en olika former av kriser, nedstämdhet, oro och ångest, relationsproblem, stress, utmattning, låg självkänsla, personlig utveckling eller en allmän önskan om att komma vidare i livet. 

Jag har erfarenhet av att arbeta inom primärvåd (vårdcentral), Företagshälsovård och elevhälsovård.
Arebtar med kognitiv beteendeterapi(KBT) och Psykodynamisk terapi(PDT). 

En psykoterapi kan vara alltifrån några enstaka samtal till en längre kontakt, med smalare eller bredare fokus. Under ett första samtal undersöker vi tillsammans vad det är du vill ha hjälp med och om jag är rätt person att hjälpa just dig. Det är viktigt för mig att du känner att kemin emellan oss är god för att inleda vidare samtalskontakt. 

Jag arbetar inte med problematik som innefattar psykiatrisk problematik som till exempel djupa depressioner, där självmordstankar förekommer, eller personlighetsstörningar.
KontaktMarie Horn
Adress Sundsvall
E-post dexzen.psykologi@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Online video
E-post: dexzen.psykologi@gmail.com
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Utbildningar
Handledning
(Längd: 0.5 år)
Konflikthantering
(Längd: 0.5 år)
Mindfulness instruktör
Mindfulness center Luleå (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet
Umeå 2007-2012 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Arbetslivet
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Psykoterapi
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Stressrelaterad ohälsa
  • Ångestsyndrom